Sky

Skyløsninger og plattformtjenester

I dag er bruk av skyplattformer strengt tatt en nødvendighet for de fleste organisasjoner, for å kunne drive moderne, konkurransedyktige IT-operasjoner. Pris, tilgjengelighet og time-to-market er bare noen av de områder hvor en skyplattform gjør det mulig for også mindre bedrifter, å kunne konkurrere i et marked som hele tiden er i rask utvikling.
Vi er spesialister på utvikling og drift i skyen, og bistår våre kunder med tjenester knyttet til Devops og plattformdrift, rådgivning, kostnadsoptimalisering og utvikling av tjenester for applikasjonsdrift, med f.eks. Kubernetes og Kafka. Blant de kunder vi har bistått med utvikling og drift av skyløsninger, er Ruter, Aker Solutions, Forsvarets Sanitet, F-Secure og Proff.no.
aws
aws
aws

Ta kontakt dersom du vil vite mer om hvilke ulike skyløsninger vi kan tilby!

Kostnadsoptimalisering

Kostnadsoptimalisering er en av de viktigste delene av IT-operasjoner i skyen. Faktisk er kostnads- og ressursutnyttelse en av grunnene til hvorfor skyplattformer eksisterer. Å forstå prinsippene for kostnadsoptimalisering og kostnadsdrivere i moderne skytjenester er avgjørende fordi det sikrer effektiv ressursallokering, reduserer unødvendige utgifter, fremmer bærekraft i et stadig utviklende digitalt landskap, og fremmer innovasjon ved å frigjøre midler for investering i nye teknologier. Videre, med skykostnader som utgjør en betydelig del av mange organisasjoners budsjetter, er proaktiv forvaltning essensielt for økonomisk helse og konkurransefordel. For å optimalisere IT-operasjoner på en skyplattform, kreves kunnskaper og erfaring om respektive skyplattform som benyttes, samt forståelse av hvordan ulike systemarkitekturer er kompatible med en Cloud Native tilnærming.

Kostnadsoptimalisering er noe vi har hatt som fokusområde lenge, og vi har bistått noen av de største selskapene i landet med tjenester knyttet til kostnadsoptimalisering i skyen. Gjennom disse prosjektene har vi skapt en stor verktøykasse med erfaring og kunnskap om kostnadsoptimalisering i skyen, som vi bruker i vårt daglige arbeid med våre kunder.

Vil du vite mer?

Legg igjen navn og telefonnummer så tar vi kontakt for mer info om våre tjenester.