Hva skjer?

fsan

Ny løsning for FSAN


Hvert år gjennomgår alle piloter og flyveledere årlige medisinske undersøkelser hos Flymedisinsk Institutt, som er underlagt Forsvarets Sanitet. I 2011 leverte vi en online bestillingsløsning for booking av medisinske undersøkelser og i 2018 er det nå dags for en full oppgradering av denne.

Løsningen, som primært er utviklet i Java og PHP, omfatter mange ulike moduler, som f.eks. timebestilling, klientadministrasjon og fakturering. Applikasjonen har fått et realt ansiktsløft med bl.a. Vue.js og mye fancy Javascript, i tillegg til seneste versjon av Bootstrap. Vi har oppgradert til Java 8 i de moduler hvor Java brukes. For webmodulene bruker vi rammeverket Phalcon PHP, som er en PHP C-extension, lynraskt og vel egnet for webapplikasjoner hvor ytelse og low overhead er prioritert.